Incassobeheer mét behoud van klantrelatie


De term 'minnelijke incasso' kennen we allemaal, toch is het maar de vraag of uw klanten het eens zijn met het 'minnelijke' in deze benaming. Zodra er een aanmaning of pre-incasso wordt verstuurd is er weinig meer over van de klantrelatie waar u zoveel moeite in hebt gestoken. Kijkt u maar eens op het forum van consumentenrubriek Tros Radar, dan ziet u dat er volgens uw klanten van een minnelijke regeling weinig sprake is. Hoe komt dit?

Incassobureaus nemen u weliswaar een hoop werk uit handen, maar daarmee ook de touwtjes. Uw klanten worden door een ander bedrijf aangesproken als wanbetaler, op een manier die zij helemaal niet van u gewend zijn. Dit gebeurt in uw naam, dus zij zullen u erop aanspreken. Daarbij heeft een incassobureau slechts het doel de openstaande vordering te innen. U hebt nog een heel ander doel: u wilt dat uw klanten uw klanten blijven. En niet die van iemand anders.

Sysca Integrated Systems biedt u daarom incassobeheer mét behoud van klantrelatie.

Wel de controle, niet de zorgen

U wilt dat uw administratie niet onnodig wordt belast met de opvolging van openstaande vorderingen. Maar u wilt ook volledige controle over de wijze waarop er met uw klanten wordt gecommuniceerd, welke afspraken er worden gemaakt en op welk moment het gerechtelijke traject wordt gestart. Kan dat wel, een incassotraject op maat waarbij u wel de controle hebt, maar niet de zorgen?
Ja, dat kan met een web based credit management systeem, het unieke webbased real time creditmanagement systeem van Sysca Integrated Systems dat u 24/7 volledige controle geeft over uw incassobeheer. Tevens ontwikkelt u een uniek incassolabel dat uitsluitend door uw bedrijf wordt gebruikt. U bent uw eigen incassobureau. In combinatie met een web based credit management systeem bepaalt u zo precies op welke wijze uw klanten worden benaderd.
Lees meer over een web based credit management systeem.

Hoe werkt het?


Sysca Integrated Systems ontwikkelt met u en uw marketingdeskundige de naam, uitstraling en werkwijze van uw eigen incassobureau. U bepaalt zelf hoe uw klanten worden benaderd en wat de hoogte van de incassokosten is. Het gehele traject van pre-incasso, minnelijke en gerechtelijke incasso beheert u gemakkelijk met een web based credit management systeem. Hierdoor zijn de reacties van uw klanten volledig inzichtelijk en kunt u hier onmiddellijk op inspelen om de relatie met uw klant optimaal te houden.

Op het moment dat u besluit om de deurwaarder in te schakelen voor het gerechtelijke traject bepaalt u de termijn waarbinnen wordt gedagvaard en de zittingsdatum wordt vastgesteld. Tevens geeft u aan wanneer het vonnis wordt betekend en wanneer beslag wordt gelegd. Sysca Integrated Systems heeft vaste afspraken en tarieven met deurwaarders door heel Nederland. Uiteraard kunt u ook met uw eigen deurwaarder werken.

Incassokosten zijn incasso-opbrengsten


Doordat u met behulp van een web based credit management systeem eenvoudig zelf het traject van pre-incasso en minnelijke regeling beheert, hebt u hiervoor geen extern incassobureau meer nodig. U kunt daarom uw eigen bankrekeningnummer op de betalingsherinneringen en aanmaningen vermelden. Dat betekent dat de door klant verschuldigde bedragen inclusief incassokosten volledig aan u toekomen. Naast een optimale klantrelatie hebt u dus ook het voordeel van maximale incasso-opbrengsten.

Bij de gerechtelijke procedure worden de kosten die u besluit te maken ten behoeve van het incassoresultaat vooraf door uzelf bepaald. U wordt dus niet achteraf met onaangename kosten geconfronteerd.Wat merken uw klanten?


Als u gebruik maakt van incassobeheer met behoud van klantrelatie zullen uw klanten dat onmiddellijk merken:

 • Zij worden benaderd op de wijze die zij van u gewend zijn en die passend is voor de branche waarbinnen u werkzaam bent.
 • Vragen worden meteen en met kennis van zaken beantwoord. Immers, uw klanten hebben rechtstreeks contact met u, niet met een incassobureau dat inhoudelijk onvoldoende op de hoogte is.
 • Uw algehele dienstverlening verbetert. Aangezien u sneller kunt reageren op de signalen die uw klanten geven, kunt u zowel uw product als uw dienstverlening hierop aanpassen.

Uw klantrelatie zal hierdoor verbeteren. Alleen dit is voor uw klanten al een drijfveer de vordering tijdig te voldoen.

Kosten

Door deze klantvriendelijke benadering zijn de kosten voor incassobeheer met behoud van klantrelatie
relatief laag doordat:

 • u de volledige incassokosten zelf ontvangt (uw incassokosten zijn immers incasso-opbrengsten);
 • u een groter percentage van de vorderingen in het minnelijke traject zult ontvangen;
 • u de vorderingen sneller zult ontvangen;
 • u minder oninbare vorderingen zult hebben;
 • u voor minder vorderingen het gerechtelijke traject zult hoeven aanwenden;
 • u meer klanten zult behouden.


U kunt kiezen uit drie verschillende wijzen om uw eigen incassobureau in te richten:

 • Kiest u voor een full operational bureau op uw eigen locatie?
 • Kiest u voor een externe besturing die het systeem binnen uw bedrijf onderhoudt?
 • Of kiest u ervoor om het gehele incassobureau extern te laten faciliteren?


De kosten zijn afhankelijk van de werkwijze die u kiest. In het derde geval dienen de incasso-opbrengsten de kosten volledig te dekken.


Graag bespreken wij de mogelijkheden voor incassobeheer met behoud van klantrelatie met u. Neem contact met ons op via het contactformulier, per e-mail: info@sysca.nl, of bel ons op 070-3316733.