Incassokosten zijn incasso-opbrengsten


Met Sysca Integrated Systems hebt u geen extern incassobureau meer nodig. U bepaalt niet alleen zelf de hoogte van de incassokosten, u ontvangt deze ook op uw eigen bankrekening.

Realtime Information System®


Sysca Integrated Systems werkt met Realtime Information System®, een uniek webbased systeem waarmee de reacties van uw klanten volledig inzichtelijk zijn. U hebt met Realtime Information System® niet alleen 24/7 controle over uw incassobeheer, maar u kunt ook onmiddellijk inspelen op feedback van uw klanten om zo de relatie met uw klant optimaal te houden. Lees meer over Realtime Information System®.

Uw eigen incassobureau


Sysca Integrated Systems ontwikkelt met u en uw marketingdeskundige de naam, uitstraling en werkwijze van uw eigen incassobureau. U bepaalt zelf hoe uw klanten worden benaderd en wat de hoogte van de incassokosten is. Het gehele traject van pre-incasso, minnelijke en gerechtelijke incasso beheert u gemakkelijk met behulp van Realtime Information System®. Hierdoor hoeft u niet langer een extern incassobureau in de arm te nemen.

U ontvangt zelf de incassokosten


Doordat u geen incassobureau inschakelt, vermeldt u simpelweg uw eigen bankrekeningnummer op de betalingsherinneringen en aanmaningen. Dat betekent dat de door klant verschuldigde bedragen inclusief incassokosten volledig aan u toekomen. Naast een optimale klantrelatie hebt u dus ook het voordeel van maximale incasso-opbrengsten.

Wilt u meer weten over incassobeheer waarbij u zelf de incassokosten ontvangt? Wij geven u graag een volledige demonstratie vanRealtime Information System®.